Supervision

Jeg er uddannet specialist og supervisor i børnepsykologi.
Klinikken tilbyder individuel- og gruppesupervision til psykologer, læger og andre faggrupper.

Supervisionens fokus vil være psykologiske problemstillinger i børnesager.
Supervision er oftest sagsrelateret med det formål at skabe specifik læring for supervisanten i forhold til dennes særlige professionsområde.

Der vil oftest være et todelt fokus, som omfatter både supervisanten og supervisantens klienter.