Psykoterapeutiske metoder

Mange mennesker har et ønske om terapeutisk hjælp til de belastningsreaktioner eller livskriser, som hverdagen og livets uforudsigelighed medfører.

Psykiske belastninger kan føre til stress, angst eller depression, hvis der ikke tages hånd om dem.

Jeg håber, at du her i klinikken vil opleve en terapeutisk kontakt, som tager udgangspunkt i forståelse og empati og veldokumenterede psykologiske arbejdsmetoder, som kan hjælpe dig videre.

Kort fortalt har jeg en lang erfaring i forhold til at arbejde som psykolog. I klinikken arbejdes der med en bred vifte af psykoterapeutiske metoder, som er godkendte, når det drejer sig om at arbejde i en psykologisk praksis. Metodisk er fokus rettet mod at anvende kognitive og adfærdsterapeutiske metoder. Der anvendes også psykodynamiske og eksistentielle psykoterapeutiske metoder. Inden du opstarter et samtaleforløb her i klinikken, får du en introduktion til metodernes indhold og en begrundelse for valg af den metode, der vil være brugbar i forhold til din problematik.