Datapolitik

Psykologen har tavshedspligt og er forpligtet til at opbevare dine personfølsomme oplysninger sikkert.

I forbindelse med psykologisk behandling af dig er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jævnfør Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer:

 • Jeg skriver journal. Formålet er at give en god og relevant behandling. Det vil sige, at jeg skriver noter om indholdet i vores samtaler og eksempelvis dine sociale forhold og dit helbred.
 • I starten af forløbet udarbejder vi sammen en behandlingsplan med det formål at sikre dig en relevant behandling ud fra den problematik, du kommer med.
 • Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.
 • Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.
 • Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.
 • Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.
 • Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.
 • Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.
 • Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.
 • Jeg sender nødvendige regningsinformationer til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.
 • Din journal bliver opbevaret i mit journalsystem, der der hedder ClinicCare. Jeg har en databehandleraftale med ClinicCare, som bevidner at de behandler dine data sikkert og med fortrolighed.
 • Journalsystemet gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.
 • Dine journaloplysninger bliver tilintetgjort 5 år efter, du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.
 • Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi. Din journal udleveres til dig ved personligt fremmøde og med din underskrift. Klinikken har den holdning, at der ikke udleveres journaler til 3. part. Det opfordres du til selv at gøre. 

Som del af klinikkens sikkerhedspolitik kommunikerer klinikken kun via sikre forbindelser herunder med krypteret mail, RMail, www.rmail.com

Klinikken abonnerer på Datatilsynets nyheds-feed.