Profil – Psykolog Annette Underbjerg

Født 1961

 • Cand.psych. fra Københavns Universitet, 1992.
 • Specialist i børnepsykologi, 2009.
 • Publikation i Ugeskrift for læger, 1988.
 • Godkendt af det norske Sundhedsdirektorat, 1992.
 • Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet, 1996.
 • 30 års bred klinisk erfaring fra både offentlig og privat ansættelse.
 • Ledelseserfaring vedrørende bekymringssager i socialforvaltnings regi.
 • Undervisningserfaring.
 • Supervisionserfaring.
 • Privatpraktiserende fra 2007.
 • Overenskomst med sygesikringen siden 2016.
 • Ydelser for forsikringsselskaber, kommuner, dag- og døgninstitutioner og private. 
 • Supervisionsydelser for psykologer og andre faggrupper.
 • Konsulentydelser for patientforeninger siden 2007.
 • Fastansat som konsulent for Falck Healthcare siden 2014.
 • Konsulentydelser som First Supplier for SOS International siden 2015.
 • Konsulentydelser for Den Private Smerteklinik i Herlev, 2015-2018.
 • Påbegyndt specialistuddannelse i psykotraumatologi, 2010.
 • Færdiguddannet som supervisor under Dansk Psykolog Forening, 2011.
 • Efteruddannelse i Positiv Psykologi og Coaching 2014.
 • Modtager løbende både individuel og gruppesupervision.

Medlem af Dansk Psykolog Forening
Medlem af Dansk Selskab for Psykoterapi