Curriculum Vitae for Psykolog Annette Underbjerg

Personlige data

Navn: Annette Underbjerg.
Telefon: 3042 1459
E-mail: cand.psych.annette@hotmail.com
Web: www.annetteunderbjerg.dk

Uddannelse

1992

Cand.psych. fra Københavns Universitet.
Specialisering: Udviklingspsykologi.
Vejleder: Lektor i udviklingspsykologi Ivy Schousboe, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet Njalsgade 94, København S.

Autorisationer

1996
Autoriseret som psykolog ved Psykolognævnets Retningslinier for Den Praktiske Uddannelse som Grundlag for Autorisation
, Psykolognævnet, Socialministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K.
Reference: Fuldmægtig John Barber

1992
Godkendt af Sundhedsdirektoratet i Norge
efter retningslinier for Norsk lov, etik og profession i relation til psykolog profession. Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Blindern, Oslo

2009
Godkendt som specialist i Børnepsykologi ved Fagnævnet i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 Kbh Ø

2009
Påbegyndt specialistuddannelsen i psykotraumatologi efterår 2010.
Første teorimodul er afsluttet december 2010.

2011
Godkendt som supervisor under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Publikationer

1988
Artikel i “Ugeskrift for Læger”: “Sundhedsarbejde i nærmiljøet”. (Ugeskrift for Læger, 150/50, 12. december 1988, side 3141-3146).

Ledelseserfaring

1998
Teamleder for Børne- og Kulturforvaltningens Områdeteam.
Tilbud til skoler og daginstitutioner om tværfaglig rådgivning og bistand i konkrete bekymringssager. Reference: Børne- og ungechef Peter Madsen, tlf. 5667 2361. Børne og Kulturforvaltningen, Køge Rådhus, tlf. 5665 2222.

Undervisningserfaring

2002
Undervist Børneteamet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Københavns Kommune
, Baldersgade 3 B, 2200 København N.
Temadag om ”samtaler med børn”. Undervist i varetagelse af krisesamtaler med børn. Reference: Centerleder Niels Jepsen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800

2002
Undervist i observation og undersøgelse vedrørende seksuelt misbrug af børn. Undervist i varetagelse af samtaler med professionelle og forældre i forbindelse med mistanke om seksuelt misbrug. Undervist psykologer ved Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning distrikt Nordvest. Reference: Cand. psych. Dorthe Lippert, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800.

2001
Undervist vedrørende “Temadag om seksuelle overgreb” – observation og forebyggelse af seksuelt misbrug i daginstitutioner. Undervist ledere af daginstitutioner på Vesterbro. Reference: Cand. psych. Dorte Lippert, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800.

2001
Undervist vedrørende observations teknik i forbindelse med seksuelt misbrug af børn, Nørrebro Lille skole, Prinsesse Charlottesgade, 2200 København N. Reference: Specialist i børnepsykologi Steen Ulrik Mogensen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800.

1994
Afholdt seminar om HIV/AIDS i Danmarks Bløderforenings regi, Lisegårdens Kursuscenter, Liseleje. Reference: Terkel Andersen, Center for små handicapgrupper, tlf. 3391 4020.

1994
Afholdt seminar med terapeutisk sigte om personlige og familiære konsekvenser af HIV/AIDS. Danmarks Bløderforenings regi, Middelfart Kursuscenter, Middelfart. Reference: Terkel Andersen, Center for små handicapgrupper, tlf. 3391 4020.

1992 – 1993
Intern undervisning vedrørende observationsteknik i relation til vurdering af forældreevne, Statens Klinik for Narkomaner, Hov, Norge. Reference: Chefpsykolog Anne Bovbjerg, tlf. 0047 611 22 033.

Supervisionsydelser

2021
Supervisions/egenterapi ydelse til psykolog i uddannelsesforløb.

2018 –
Supervisionsydelse til psykologer med ydernummer.

2014 – 2015
Supervisionsydelse til psykolog tilknyttet privatskole.

2005 – 2006
Supervisionsydelser til personalet ved Center for Job og oplevelse, Højvangen 11, 3060 Espergærde. Reference: Forstander Karsten Grupert, tlf. 4917 4027.

2002 – 2004
Supervisionsydelser til personalet ved Heldagsklassen i Ramløse, Helsinge Kommune, Reference: Chefpsykolog Cannot Kroner, tlf. 4877 7331.

Supervisionsydelser til personalet ved specialklasserne i Ramløse, Helsinge Kommune. Reference: Chefpsykolog Cannot Kroner tlf. 4877 7331.

2002
Supervisionsydelser til personalet ved Boligfondens Krisecenter, Callissensvej 11, 2900 Hellerup. Reference: pædagog Søs Leimann, tlf. 3961 2135.

2001 – 2002
Supervisionsydelser til personalet ved ”Butikken” – et familieværksted med tilbud til gravide og forældre til småbørn fra 0-7 år. Børne- og Familieafsnittet, Østerbro Socialcenter, Indre Østerbro Bydel. Reference: Centerleder Niels Jepsen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, tlf. 3585 5800.

1999 – 2001
Supervisionsydelser til personalet ved Heldagsskolen i Tårnby Kommune. Reference: Chefpsykolog Knud Larsen, Undervisnings- og Kulturforvaltningen, Tårnby Rådhus tlf. 3247 1111.

Modtaget individuel supervision

2020
Modtaget 33 timer individuel supervision indenfor psykoterapi med voksne. Forståelsesrammen har været klassisk kognitiv terapi. Supervisor: Annemarie Aaen. Specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi.

2019
Modtaget 30 timer individuel supervision indenfor psykoterapi med voksne. Forståelsesrammen har været klassisk kognitiv terapi. Supervisor: Annemarie Aaen. Specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi.

2018
Modtaget 30 timer individuel supervision indenfor psykoterapi med voksne. Forståelsesrammen har været klassisk kognitiv terapi. Supervisor: Annemarie Aaen. Specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi.

2004 – 2005
Modtaget individuel ekstern supervision i pædagogisk-psykologisk undersøgelse under ansættelse på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Kulturforvaltningen, Helsinge Kommune, Skolegade 43B, 3200 Helsinge. Reference: Specialist i psykoterapi, pædagogisk psykologi og supervisor Ole Kyed, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Lyngby-Tårbæk Kommune, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4597 3000, e-mail: ole.kyed@tdcadsl.dk

2004
Modtaget individuel supervision i børne-familiesager under ansættelse på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Kulturforvaltningen, Helsinge Kommune, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Reference: Specialist i børnepsykologi og supervisor Chefpsykolog Cannot Kroner, tlf. 4877 7331.

2002
Modtaget individuel supervision vedrørende børne- og familiesager under ansættelse på Sct. Stefans Børnerådgivningscenter. Reference: Specialist i børnepsykologi Martin Mogensen og specialist i børnepsykologi Nils Jepsen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, Hillerødgade 1, 2200 København, tlf. 3585 5800.

2001 – 2002
Modtaget individuel supervision i børne-familiesager under ansættelse på Sct. Stefans Børnerådgivningscenter. Reference: Specialist i børnepsykologi og supervisor Steen Ulrik Mogensen, Sct. Stefans Rådgivningscenter, Hillerødgade 1, 2200 København, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune. Tlf. 3585 5800.

1993 – 1994
Modtaget individuel supervision i klinisk børne- og voksenpsykologi. Reference: Psykologisk konsulent Cand. psych. Ruth Iversen, Irmingersgade 14. 5.th., 2100 København N. Reference: Terkel Andersen, Center for små handicapgrupper, tlf. 3391 4020.

1992 – 1993
Modtaget individuel supervision i klinisk børne- og voksenpsykologi. Reference: Chefpsykolog Anne Bovbjerg, Statens Klinik for Narkomaner, 2860 Hov, Norge, tlf. 0047 611 22 033

1992 – 1993
Modtaget individuel supervision i klinisk børne- og voksenpsykologi. Reference: Specialist i klinisk psykologi Siri T. Seljeskog, Børnepsykiatrisk Klinik, Mathias Topp Vej 15, 2800 Gjøvik, Norge, tlf. 0047 6117 5300.

Modtaget gruppesupervision

2021 –
Modtager gruppesupervision. Referencer/deltagere: Cand.psych. Birgit Bonnesen, specialist i psykoterapi Annette Sølvbirk, specialist i psykoterapi Nina Hestbech, specialist i psykoterapi Annemarie Aaen, specialist i psykoterapi Pia Braband. Reference: Dansk Psykolog Forening, www.dp.dk og sundhed.dk.

2020
Modtaget 24 timer gruppesupervision. Referencer/deltagere: Cand.psych. Birgit Bonnesen, specialist i psykoterapi Annette Sølvbirk, specialist i psykoterapi Nina Hestbech, specialist i psykoterapi Annemarie Aaen, specialist i psykoterapi Pia Braband. Reference: Dansk Psykolog Forening, www.dp.dk og sundhed.dk.

2019
Modtaget 24 timer gruppesupervision. Referencer/deltagere: Cand.psych. Birgit Bonnesen, specialist i psykoterapi Annette Sølvbirk, specialist i psykoterapi Nina Hestbech, specialist i psykoterapi Annemarie Aaen, specialist i psykoterapi Pia Braband. Reference: Dansk Psykolog Forening, www.dp.dk og sundhed.dk.

2004
Modtaget supervision af Rorschach testning for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Kulturforvaltningen, Helsinge Kommune, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Reference: Specialist og supervisor i psykoterapi Carl Kyhl, Psykologgruppen i Roskilde, Sct. Ols gade 12, 1. tv., 4000 Roskilde.

2002 – 2004
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Kulturforvaltningen, Helsinge Kommune, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Reference: Specialist i børnepsykologi og supervisor Chefpsykolog Cannot Kroner, tlf. 4877 7331.

2001 – 2002
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Sct. Stefans Børnerådgivningscenter, Hillerødgade 1, 2200 København, Familie- og Arbejdsmarkeds- forvaltningen, Københavns Kommune. Reference: Specialist og supervisor i børnepsykologi samt specialist og supervisor i psykoterapi centerleder Niels Jepsen, Tlf. 3585 5800.

2001
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Sct. Stefans Børnerådgivningscenter, Hillerødgade 1, Familie- og Arbejdsmarkeds- forvaltningen, Københavns Kommune. Reference: Specialist i psykoterapi Gry Kirstein, Psykoterapeutisk Klinik, Lille Kirkestræde 5, 1072 København K, tlf. 3333 9372.

1999 – 2001
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Undervisnings- og Kulturforvaltningen, Tårnby Rådhus, 2770 Kastrup. Reference: Specialist i pædagogisk psykologi Erik Bidsted, PPR, Tårnby Rådhus, tlf. 3247 1111.

1998
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne og kulturforvaltningen Køge Rådhus. Supervision ydet af Psykoterapeutisk Klinik, Lille Kirkestræde 5, 1072 København K, tlf. 3333 9372. Reference: Cand. psych. Karen Vibeke Mortensen.

1997 – 1999
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne og Kulturforvaltningen, Køge Rådhus. Reference: Cand. psych. Bente Kullberg, Køge Rådhus, tlf. 5665 2222.

1995 – 1997
Deltaget i supervisionsgruppe for psykologer ansat ved Københavns Kommunes Behandlingssystem for Stofmisbrugere. Reference: Specialist i sundhedspsykologi Ragnar Gunnarson, Specialinstitutionen på Forchhammersvej, Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg C.

Kurser

2023
Modtaget kursus “Introduktion til psykedelisk terapi og medicin – Forskning og terapeutiske metoder”. Referencer: Psykolog Anders Thingmand, Læge, ph.d., Mathias E. Jensen og Peter Spanggaard, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2022
Modtaget kursus “Psykofarmakologi, voksne”. Kursets formål er at tilegne sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi. Referencer: Rasmus Wentzer Licht, overlæge, professor, ph.d. Dansk Psykolog Forening, 8000 Århus C.

2021
Modtaget kursus “2 dages introduktion til metakognitiv terapi”. Referencer: Psykolog Pia Callesen og psykolog Anne Stærk Dickenson. CECTOS – Center for Metakognitiv Terapi, Fredens Torv 8, 1.tv., 8000 Aarhus C.

2020
Modtaget kursus “Tilknytningsmønstre i behandlingsarbejde”. Vurdering af tilknytningsmønstre, tilrettelæggelse af interventioner vejledt af klienternes tilknytningsmønstre. Reference: Psykolog Sarah Daniel, PhD i psykoterapiforskning, specialist i psykoterapi. Nordisk Lejrskole, Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød.

2020
Modtaget kursus ”Evidensbaseret psykoterapi til tab og komplekse sorgreaktioner”. Reference: Mai-Britt Guldin, cand.psych.aut. PhD Specialist i Psykoterapi, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2020
Modtaget kursus ”12 timers kursus i førstehjælp”. Reference: Røde Kors Hovedstadens aftenskole, Nordre Fasanvej 218, 2. sal, 2200 København N, tlf. 38 33 64 00.

2020
Modtaget kursus ” Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning”. Reference: Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3. sal, 1120 København K.

2018
Kursus i “Differentialdiagnostik”. Reference: Ph.d. studerende og specialist i psykoterapi Maja Zandersen og specialpsykolog i psykiatri og specialist i psykoterapi Camilla S. Poulsen, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2018
Kursus i “Behandling af stressramte”. Reference: Cand.psych. aut. Pernille Rasmussen og gæsteunderviser dr.med. Bo Netterstrøm, “Grow People” v. Pernille Rasmussen, Hauser Plads 32, 2., 1127 København K.

2014
Kursus i “Intern Efteruddannelse i Positiv Psykologi og Coaching”. Reference: Ebbe Lavendt, Center for Positiv Psykologi.

2013
Deltaget i “Pals-konferancen 2013 – Et positivt læringsmiljø for alle” ved Atferdssenteret, Oslo.

2013
Kursus i “OCD – En hjernesygdom, en psykisk lidelse eller bare lidt for meget af det, vi alle har?”. Reference: Cand.psych. Lennart Holm aut., under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2013
Kursus i “Terapi med børn/familier med afsæt i SE-metoden”. Reference: Aut.psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi, Tove Mejdahl, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2011
Deltaget i “DPSP’s internationale seminar i Århus med Atle Dyregrov 8. april 2011”. Reference: Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.

2011
Kursus i “Kriseintervention – implikationer fra nyere forskning”, ved Dansk Psykoterapeutisk Selskabs internationale seminar i Århus, april 2011. Reference: Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi AS, Fortunen 7, 5013 Bergen, Norge (https://krisepsykologi.no).

2011
Kursus i “Behandling af udmattelse/udbrændthed og andre stressrelaterede lidelser”. Reference: Giorgio Grossi ved selskabet for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab.

2011
Kursus i Krisestyring “I klinikken / Ud af klinikken, Del 3” – involvering i akutsager i første, anden eller tredje bølge. Reference: Berith Bro, Dansk Krisekorps, Sødalsvej 1, 8220 Brabrand.

2011
Kursus i Krisestyring “I klinikken / Ud af klinikken, Del 1”. Reference: Berith Bro, Dansk Krisekorps, Sødalsvej 1, 8220 Brabrand.

2010
Kursus i Krisestyring “I klinikken / Ud af klinikken, Del 2”. Reference: Berith Bro, Dansk Krisekorps, Sødalsvej 1, 8220 Brabrand.

2010
Deltaget i seminar “Psykologens rolle – mellem håb og bekymring”. Reference: Lisbeth Abel, Leder af PPR psykologerne. Familie og rådgivning, Gladsaxe.

2010
Kursus i “Psykologisk Debriefing” 12 timer. Reference: Jakob Inge Kristoffersen. Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, under Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2009
Kursus om “Gennemgribende udviklingsforstyrrelser”. Reference: Speciallæge Inge Eldrup, Landemærket 3, 3. tv., 1119 København K.

2008
Deltaget i den 2. danske konference om supervision, “Forskning og forskellighed i supervision”. Reference: Jan Nielsen, Center for Supervision (CS) ved Københavns og Aalborg Universitet.

2007
Kursus i “Undersøgelse af børn og deres familier, herunder brug af 4 p’er (Alan Carr) ved systematisering af information og hypoteseafprøvende procedurer”. Reference: Rikke Schwartz, specialist i psykoterapi. Reference: PPR i Gladsaxe.

2007
Kursus i “Ny brug af TAT. Analyse og tolkning af TAT-historier ud fra tre forskellige synsvinkler”. Reference: Kim Gabriel Hansen, specialist i psykoterapi og supervisor. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2006
Kursus i gruppesupervision ved Gruppeanalytisk Selskab. Reference: Cand.psych., psykoanalytiker Søren Aagaard, psykiater og gruppeanalytiker Mathilde Lajer, cand.psych. og gruppeanalytiker Poula Jakobsen og cand.psych. ph.d., lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet, Jan Nielsen. Fælleshuset, Høfdingsvej 22, 2500 Valby.

2006
Workshop om anvendelse af tests i arbejdet med etniske minoriteter. Reference: Liselotte Grünbaum. Selskabet Interkulturel Psykologi.

2006
Kursus i relationsbehandling. Reference: Speciallæge i psykiatri Lars Thorgaard. Arrangør: Kredsstyrelsen for Frederiksborg Amt.

2006
Kursus om “Skam og følelsesmæssig smerte”. Reference: Chefpsykolog Lars J. Sørensen, specialist og supervisor i psykoterapi. Arrangør: Kredsstyrelsen for Frederiksborg Amt.

2006
Foredrag om “Etiske aspekter ved det organisationspsykologiske arbejde”. Reference: Ph.d., lektor Jacob Dahl Rendtorff, erhvervspsykolog Gitte Haslebo og organisationspsykolog Elsa Schmidt. Arrangør: Organisationspsykologisk Selskab, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2006
Kursus i dialektisk adfærdsterapi. Reference: Cand.psych. Stig Helweg-Jørgensen, DAT-teamet, Psykiatrisk afd. P, Svendborg. Arrangør: Region Frederiksborg Amt.

2006
Kursus om psykologen som facilitator. Reference: Klinisk psykolog Jørn Nielsen, cand.psych. Thomas Bjørn Hansen og adjunkt, pæd. psych. Claus Elmholdt. Arrangør: Seminarer i Amter & Kommuner.

2006
Kursus i “Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt”. Reference: Susan Hart, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi, og Marianne Bentzen, kropspsykoterapeut, MPF. Arrangør: Region Frederiksborg Amt.

2006
Kursus i “Læringsmål og pædagogisk analyse: Lp-modellen. (En præsentation af et praksisnært forskningsprojekt)”. Reference: Thomas Nordahl – Oslo, Dr.polit., forsker. Arrangør: Frederiksborg Amt, KVIS.

2006
Konference om forudsætningerne for læseindlæring. Reference: Ordblindehuset, Helsingør Kommune, LO Skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.

2006
Foredrag om psykosomatiske problemstillinger hos børn. Reference: Cand.psych. Rikke Schwartz, privatpraktiserende psykolog, og cand.psych. Lillian Donde, psykolog ved Børneafdeling L, Gentofte Amtssygehus. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2006
Kursus i “Kognitive kernefunktioner eksemplificeret ved forskellige diagnostiske grupper”. Reference: Bente Støvring, Åse Tromborg og Helle Kjærsgård, specialister i børneneuropsykologi. Arrangør: Center for Hjerneskade, Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 København S.

2006
Konference om “Ny psykologisk faglighed omkring børn og unge”. Arrangør: Institut for Psykologi, Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 København S.

2005
Kursus i Intervention og behandling i familier med adopterede børn. Reference: Cand.psych. Birgit Tarnov og Dorianne Barslev fra Adoptionsrådgivningen i Familiecenteret, Hillerød Kommune. Arrangør: Børne- og Familiepsykologisk Selskab.

2005
Modtaget kursus i læse- og skrivestrategier i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Reference: Adjunkt, cand. pæd. Lene Herholt, CVU København og Nordsjælland (se vedlagte dokumentation).

2005
Kursus med tema om børn med erhvervet hjerneskade – “Recent advances in brain and cognitive development relevant to clinical practice”. Reference: neuropsykolog Maureen Dennis, Center for Hjerneskade, Københavns Universitet, Amager.

2005
Modtaget kursus i lovgivning og etik. Hvad psykologen kan, må, skal, og bør i det faglige arbejde. Reference: Bente Adolphsen, cand. jur., lektor på den Sociale Højskole i Århus. Dansk Psykolog Forening Århus, Guldsmedegade, 8000 Århus C.

2005
Modtaget kursus vedrørende systemisk teori og teknik i arbejdet med individuelle personer, par og familier. Helsingør. Tema: Psyche and Systems. The Inner World – The Outer World. Reference: Børne- og ungdomspsykiater Eia Asen og ph.d. Peter Fonagy, England.

2005
Modtaget kursus vedrørende Diagnostik og nyere aspekter ved tilknytningsteori. Region Frederiksborg Amt. Reference : Karen Vibeke Mortensen, dr. pæd. og adjungeret professor.

2004
Deltaget i kursus vedrørende supervisionsteori. Tema: Supervision i psykologien – psykologien i supervision. Reference: Benedicte Schilling, specialist i børne-familiepsykologi, systemisk supervisor. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2004
Deltaget i foredrag vedrørende Autisme. Tema: Educating Children with Autism. What do we know about the effectiveness of early intervention in autism? Reference: Cathrine Lord, Professor at the Department of Psychology, University of Michigan. Arrangeret af psykologfagligt selskab vedrørende Autisme. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2003 – 2005
Modtaget kurser vedrørende konsulentrollen i Pædagogisk Psykologisk rådgivning. Reference: Cand.psych. Annette Mortensen, specialist i psykoterapi og supervision samt arbejdspsykologi og organisation. Inpraxis, tlf. 3535 1164.

2003
Deltaget i workshop vedrørende projekt- og programplanlægning, forandringsledelse, Kaizen – teori og innovation. Reference: Cand.scient., ph.d. Jens Folke, MiljøForskerGruppen ApS., Østergade 16, 3250 Gilleleje.

2003
Modtaget kursus i gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos skolebørn, Region Frederiksborg Amt. Reference: Overlæge Finn Ursin Knudsen, Glostrup Amtssygehus, overlæge Per Hove Thomsen, Børnepsykiatrisk Hospital, Risskov samt afdelingsleder Erik Skøtt, Paarup skole. Seminarer i amter og Kommuner.

2003
Modtaget kursus i forskningsmetode – grundkursus. Reference: Tytte Hetmar, ekstern lektor i forskningsmetode ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Jan Ivanouw, ekstern lektor i forskningsmetode ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

2002
Modtaget kursus i Etik for psykologer. Reference: Sven Hjerrild, specialist og supervisor i psykoterapi. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, tlf: 3526 9955.

2002
Modtaget kursus i symbolers anvendelse i terapi med børn og voksne. Reference : Åke Högberg, Sverige. Legitimeret psykolog og legitimeret psykoterapeut. Region Frederiksborg Amt, Hillerød Sygehus.

2002
Deltaget i foredrag vedrørende “Fokus på barnet”, forskningsresultater af fem års forskning om fædre, deres rolle og betydning for børn og familier. Den Sociale Højskole, Kronprinsesse Sofies vej 35, 2000 Frederiksberg. Reference: Svend Åge Madsen, ph.d. chefpsykolog ved, Juliane Marie Center, Rigshospitalet, København.

2001
Modtaget kursus I “Børnesamtalen som terapeutisk metode”. Børne- og Familiepsykologisk Selskab, KAS Gentofte. Reference: Specialist i klinisk psykologi, Halvor Øvreide, Institut for Familie- og relationsudvikling, Oslo, Norge.

2001
Deltaget i Daspcan konference om unge udsat for seksuelle overgreb. Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling og Omsorgssvigt, Hotel Richmond, København. Reference: Overlæge Tony Olesen og Christence Stubbe Teglbjærg.

2001
Deltaget i konference “Den krænkede Phallos” – seksuelt misbrug af drenge og følgevirkninger af dette. Arrangeret af Støttecenter mod Incest i Danmark. Reference: Overlæge Niels Michelsen, læge Christence Teglbjærg, socionom Børje Svensson samt psykoterapeuterne Jette og Lone Lysager. Støttecenter mod incest, Gothersgade 115, 1123 København K.

2001
Modtaget kursus i undersøgelse og behandling af seksuelle overgreb hos børn. Sct. Stefans Rådgivningscenter. Hillerødgade 1. Reference: Socionom og psykoterapeut Børje Svensson. Red Barnets drengemodtagelse i Stockholm, Sverige.

2001
Modtaget kursus i intervention vedrørende familier med seksuelt misbrug. Sct. Stefans Rådgivningscenter. Hillerødgade 1. Reference: Cand. psych, ph.d. Noel Larsson, Meta Ressources, P.A. Psychotherapy and Training Institute, USA.

2001
Deltaget i Socialministeriets konference om børn i krisesituationer.

2001
Deltaget i foredrag af Daniel Stern og specialist i psykoterapi Mimi Strange. Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K.

2001
Modtaget kursus i spiseforstyrrelser og den psykologiske behandlingsproces. Reference: Cand. psych. Ziggy Møller Buck, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, Tlf: 3526 9955.

2000
Modtaget kursus i legeterapi. Reference: Specialist i psykoterapi Jytte Mielcke. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, Tlf : 3526 9955.

2000
Modtaget kursus vedrørende krise og sorg – omsorgsplaner i skole og daginstitutioner. Reference: Specialist i pædagogisk psykologi Erik Bidsted og pædagogisk konsulent Per Bøge, kræftens Bekæmpelse. Pædagogisk Center Tårnby Kommune.

2000
Modtaget kursus i Autisme – Asperger syndrom under ansættelse i PPR Tårnby. Reference: Cand. pæd. psych. Jannik Beyer, Brøndager skolen og cand. psych. Dorte Ostenfeld, Himmelev behandlingshjem.

2000
Modtaget kursus i “Neuropsykologisk testbatteri – Nepsy”. Reference: Specialist i klinisk børnepsykologi Lene Sahlholdt, Dansk Psykolog forening, Guldsmedsgade 8000 Århus C.

1998
Modtaget kursus i undersøgelse og vurdering af forældreevne. Reference: Cand. psych. Pia Rathje og socialrådgiver Inger Kjeldsen, Amtsgården, Roskilde.

1998
Modtaget kursus i personlighedsforstyrrelser og narkomani. Reference: Specialist i sundhedspsykologi Ragnar Gunnarson, Specialinstitutionen på Forchhammersvej, 1920 Frederiksberg.

1998
Modtaget kursus i Exners Rorschach-ekspertsystem. Reference: Cand. psych. Birgitte Brun, Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø, Tlf: 3526 9955.

1998
Modtaget kursus i Psykologens udredning af det 3-7 årige barn. Reference: Dion Sommer og Lars Dencik, Amtsgården, Roskilde.

1997
Modtaget undervisning vedrørende selvmordsforsøg hos børn og unge. Reference: Forskningsmedarbejder Gert Jessen, Center for selvmords-forskning, Odense. Modtaget ved Børne- og Kulturforvaltningen, Køge Rådhus, tlf. 5665 222.

1997
Modtaget kursus i Behandling af seksuelle krænkere – analyse og terapi. Reference: Ledende klinisk psykolog Jerry Fjerkenstad, Minnesota, USA.

1994
Deltaget i Fagligt Selskabs møder vedrørende HIV/AIDS. Dansk Psykologforeningen, Stockholmskgade 27, 2100 København Ø. Tlf. 3526 9955.

1993
Studiebesøg på Alines spædbarnscenter, afdeling for spædbørn, småbørn og familier, Oslo Kommune, Norge. Reference: Chefpsykolog Anne Bovbjerg, Statens Klinik for Narkomaner, Norge.

1993
Deltaget i Norsk forum for terapeutiske samfund; debatoplæg vedrørende metadonbehandling i Norge. Reference: Psykiater Dag Furuholm, Væksthuset, Oslo, Norge. Leder af Narkoprojekt “Opbygningsgården” Kjeld Priis, Snedsted. Leder af RNS metadonprojektet Ove Rosengren, Stockholm, Sverige.

1993
Modtaget kursus i Thormod Slettens Børneudviklingstest. Reference: Chefpsykolog Anne Bovbjerg, Statens Klinik for Narkomaner, Norge.

1992 – 1993
Modtaget kursus i “The Minnesota Multiphasic Personality Inventory”. Reference: Specialist i klinisk psykologi Aslak Himle, Universitetet i Bergen – ved Statens Klinik for Narkomaner, Norge.