Åbningstider

Kontakt til Psykolog Annette Underbjerg.
Tlf. 30 42 14 59 med telefontid hverdage mellem 9-16.

Åbningstider: Mandag – torsdag kl. 10-18. Fredag er klinikken lukket

Ventetid på psykologbehandling

Ventetider er oplyst på sundhed.dk.

Ferie

Udlevering af journalnotater til myndigheder eller privat

Klinikken udleverer journalnotater tidligst to uger efter, der er anmodet om dette.

Utilsigtede hændelser

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes psykologbehandling, det man vil kalde en utilsigtet hændelse, så vil jeg gerne lære af mine fejl, så det samme ikke sker for andre.
Læs mere om utilsigtede hændelser, og hvordan du kan beskrive dem i denne Folder om utilsigtede hændelser.

Kontakt lægen

Hvis du skulle få det tiltagende dårligt fra det tidspunkt, du har aftalt en tid til første konsultation, opfordres du hermed til at kontakte din læge.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine personlige data, så finder vi en løsning. Hvis du stadigvæk er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil klage over mig, så kan du rette henvendelse til Psykolognævnet, som behandler klager over autoriserede psykologer. Tlf. 33 41 12 00 (mandag til fredag fra klokken 09 til 15).

Hvis du er henvist fra din læge og ønsker at klage over de forhold, der vedrører lægehenvisning og psykologbehandling – og den ordning, der er forbundet med dette – så er det praksisoverenskomsten (POK), du skal klage over.
Det kan du gøre ved at henvende dig direkte til Region Hovedstaden.

Love og regler

Klinikken følger de love og regler, der er en forudsætning for at have en psykologpraksis.
Lovgivningen opdateres løbende, da der kan ske ændringer. De bliver ajourført her på hjemmesiden (anden relevant lovgivning kan gælde udover nedennævnte).

Om journaler:

Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (BEK nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om behandling af personoplysninger:

EU’s Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: Persondatalovens §6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, www.datatilsynet.dk

Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedsloven paragraf 41. Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om underretningspligt:

Jeg har som psykolog underretningspligt, hvis jeg bliver alvorlig bekymret for et barns/ungs mistrivsel.
Serviceloven paragraf 153.